LU 79. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija «Krīzes situācijas, sociālie pētījumi un mutvārdu vēsture»

Sekcija norisinājās 2021. gada 16. martā Zoom platformā.

Programma

Sekciju vada Māra Zirnīte un Ilze Koroļeva
10:15Kaspars Zellis,
Krīzes vēsturē un dzīvesstāstos: pieredzes stāsti
10:35Lelde Neimane,
Informācija un dezinformācija 1941. gada 14.jūnija deportāciju gaitā: Latvijas Okupācijas muzeja video liecība
10:55Maija Krūmiņa,
Nostaļģija un/vai iesakņošanās trimdas latviešu dzīvesstāstos
11:15Ginta Elksne,
«Jaunie latvieši» ārzemēs: dzīvesstāsti kā avots migrācijas pētījumos»
11:35Edmunds Šūpulis,
«Paaudžu problēma» Latvijā: dzīvesstāstos un publiskajā diskursā
11:55Vieda Skultāne,
Rakstītprasme un mutiskā saziņa mutvārdu vēstures pētījumos
12:15Māra Zirnīte,
Dzīvesstāsti - atmiņu nesēji starp paaudzēm
12:35Aija Priedīte,
Rakstnieka vārda brīvība vai lasītāja maldināšana
12:55Maruta Pranka,
Ko nepastāsta dzīvesstāsti.
13:10Jautājumi un diskusija
14:00Ilze Trapenciere un Zoe Kessler (ASV),
Par dažu mācīšanās apstākļu problemātiku ģimenēs un ārpusģimenes aprūpē dzīvojošajiem bērniem Covid-19 pandēmijas laikā
14:20Sara Filipčič,
Social and Emotional Intelligence as a Protective Factor in Youth Development»
14:35Ilze Koroļeva
Vai dzīve citur patiesi ir labāka? Subjektīvās labklājības un to ietekmējošo faktoru analīze dažādās migrantu grupās
14:50Jautājumi un diskusija