Jūlijā Latvijas Radio-1 varēja noklausīties lasījumus no topošās grāmatas «Nakts nav tikai gulēšanai: Valentīnes Lasmanes dzīvesstāsts»

Izdevums sagatavots Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtā, ar Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācijas «Dzīvesstāsts» līdzdalību.

Alberta Lasmaņa gleznotais Valentīnes portrets, 1952

Nacionālās pretošanās kustības dalībnieces Valentīnes Lasmanes dzīvesstāsts no vienas puses ir leģendāra cilvēka memuāri, kas vieš lielāku skaidrību par Latvijas nacionālās pretošanās kustību Otrajā pasaules karā, par sabiedrības noskaņojumu, studentu dzīvi Rīgā pagājušā gadsimta trīsdesmitajos un arī par citiem pārdomu un zinātniskas izpētes vērtiem tematiem. No otras puses Valentīnes Lasmanes rakstītais šķiet kā vecvecmāmiņas vēstījums jaunajai paaudzei,

– raksta Gaitis Grūtups un Māra Zirnīte.

Visus lasījumus vienkopus iespējams noklausīties šeit. Lasījumus sagatavoja Gaitis Grūtups un Māra Zirnīte. Lasīja Gundega Grūtupa, Jana Ļisova, Baiba Broka. Režisore Māra Eglīte. Skaņu režisors Ivo Tauriņš. 2020. gads.

Grāmata sagatavota LZP FLPP «Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perpektīva» (Nr. lzp-2018/1-0458) ietvaros.