Latvijas Universitātes 78. konferences sekcija «Biogrāfiskie naratīvi, paaudzes un migrācija»

Sekcija notika 2020. gada 21. februārī Kalpaka bulvārī 4. Vadītājs Kaspars Zellis.

Programma

  • Maruta Pranka un Māra Zirnīte (LU FSI). Paaudzes nošķīruma un pēctecības norādes kāda ārsta dzīvesstāstā
  • Ieva Garda-Rozenberga (LU FSI). Pieredzes ģeogrāfijas pārnese starp paaudzēm
  • Baiba Bela (LU SZF SPPI), Ginta Elksne (LU FSI). Paaudžu atšķirības migrācijas pieredzēs Līvānu un Preiļu novados
  • Maija Krūmiņa (LU FSI). Pirmā atjaunotās Latvijas Republikas paaudze: pārmaiņu bērni?
  • Kaspars Zellis (LU FSI). Padomju pieredzes attēlojums Latvijas iedzīvotāju dzīvesstāstos.
  • Ilze Trapenciere (LU FSI). Ekonomiskā migrācijas ieguvumi un zaudējumi: mājās palicēju stāsti
  • Agita Lūse, Ieva Orinska (RSU). Stāstījumi par bērnībā piedzīvotu migrāciju starp ģimenes un ārpusģimenes aprūpētājiem
Kaspars Zellis
Ieva Orinska un Agita Lūse
Ilze Trapenciere
Klausītājos Ritma Rungule, kolēģe no Stradiņa Universitātes
Edmunds Šūpulis

Līdzīgi