Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes starptautiskā zinātniskā konference «XXX Zinātniskie lasījumi»

No 30. līdz 31. janvārim norisinājās Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes (DU HF) ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference «XXX Zinātniskie lasījumi», kuras misija ir pulcēt zinātniekus, lai diskutētu par aktuāliem lingvistikas, literatūrzinātnes, vēstures un kultūras jautājumiem. Konferencē piedalījās arī LU FSI mutvārdu vēstures pētnieces Ginta Elksne un Maija Krūmiņa, kuras prezentēja LZP projekta «Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perpektīva» (Nr. lzp-2018/1-0458) ietvaros veiktos pētījumos.

Ginta Elksne iepazīstināja klātesošos ar referātu «Tuvojoties indivīda pieredzei: dzīvesstāsti kā avots migrācijas pētījumos»
Maija Krūmiņa uzstājās ar referātu «Vāciešu un krievu tēls Otrā pasaules kara bēgļu atmiņās»

Atmiņu un mutvārdu vēstures tēmai konferencē bija veltīti arī citi referāti: Baiba Siksne «Komunistiskā režīma politiski represēto personu (1940–1953) atmiņu krājumi Latvijā», Манвидас Виткунас «Battles of Lithuanian Armed Forces on the Daugava front in the memoirs of soldiers», Geoffrey Swain «Oral history and questions of motivation during Latvia’s War», Евгений Гребень «Nazi occupation in the memories of the inhabitants of the Belarusian-Latvian-Russian borderland».

Pēc gada tiks publicēts arī konferences rakstu krājums «Vēsture: avoti un cilvēki», kur ar tiem varēs iepazīties ikviens interesents.

Līdzīgi