Žurnāla «Akadēmiskā Dzīve» 55. numura atvēršana

Žurnāla «Akadēmiskā Dzīve» 55. numura atvēršanas pasākums notika 2019. gada 20. decembrī akadēmiskās vienības «Austrums» telpās. Izdevumā iekļauti arī vairāki LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieku zinātniskie raksti, kas aktualizē gan «Akadēmiskās Dzīves» 55. numura īpašo – meža – tēmu, gan pievēršas aktuālai dzīvesstāstu un ētikas pētījumu problemātikai.

Edmunds Šūpulis un Kaspars Zellis rakstā «20. gadsimta vēsturiskās paaudzes un to identifikācija Latvijas iedzīvotāju dzīvesstāstos» piesaka mēģinājumu identificēt paaudzes, kas no mutvārdu vēstures perspektīvas ir klātesošas kā kolektīvas balsis Latvijas iedzīvotāju individuālajos dzīvesstāstos, viņu pieredzēs un vērtībās; kā arī izvirza diskusijai jautājumu – kādas varētu būt Latvijas 20. gadsimta vēsturiskās paaudzes, kuras iespējams konstatēt, ņemot vērā gan vēstures līkločus, gan to atspoguļojumu cilvēku dzīvesstāstos.

Māras Zirnītes raksta «Paaudžu atmiņu ceļošana: ieskats mutvārdu vēstures avotos» mērķis ir ielūkoties vecāko dzīvesstāstu autoru liecībās par notikumiem, kas iespaidoja dzīvi 20. gadsimtā, jo viņu atmiņas savukārt veidojušas dzīves izpratni pēcnācējos. Savukārt Ginta Elksne, izmantojot dzīvesstāstu intervijas no Nacionālās Mutvārdu vēstures arhīva kā pamata avotu, rakstā «Pieredzes mantojums: mežsaimnieka Ernesta Brieža atmiņas» aplūko pieredzējušo meža darbinieku atmiņu stāstus, kuros pārliecinoši atklājas mežs kā vērtība: gan garīgā, gan materiālā, kas jāsaudzē un jāatstāj mantojumā nākamajām paaudzēm.

Izdevumā publicēts arī LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošās pētnieces Velgas Vēveres raksts «Ētika kā akustiska dzīvesmāksla: Augusts Milts». Tā centrā ir apcerējums par filozofa, ētikas pasniedzēja, arī ilggadēja Latvijas Mutvārdu vēstures projekta zinātniskā vadītāja Augusta Milta atstāto mantojumu, ko sastāda ne tikai viņa ētikas problemātikai veltītie teksti (lekcijas, mācību grāmatas, didaktiskas esejas), bet arī idejas par ētiku kā dzīvesmākslas mērķi.

Pilns žurnāla Akadēmiskā Dzīve 55.numura teksts pieejams šeit.

Līdzīgi