Semināri: «Dzīvesstāstu mācībstunda», veltījums Augusta Milta 90 gadu atcerei

Foto: «Dzīvesstāsts»

Treniņsemināru cikls dzīvesstāstu intervētājiem «Dzīvesstāstu mācībstunda», veltījums Augusta Milta 90 gadu atcerei: 10., 18.10 un 2.11. Organizē: LU Filozofijas un socioloģijas institūta mutvārdu vēstures pētnieki LZP projekta «Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perpektīva» (Nr. lzp-2018/1-0458) ietvaros, Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociācija «Dzīvesstāsts». Atbalsta: LU APP, Rīgas domes; Valsts Kultūrkapitāla fonds, Nordplus (Projektu vadītāji: M.Zirnīte, M.Pranka, G.Elksne).

Nodarbību vadītāji: Vieda Skultāne, Ieva Garda-Rozenberga, Māra Zirnīte.

Tēmu vadītāji un debatētāji

 • Maija Krūmiņa:
  «Ievads intervēšanā: Individuālās un kolektīvās atmiņas par valsts vēsturi»;
 • Edmunds Šūpulis:
  «Ievads praktiskā intervēšanas darbā – sagatavošanās intervijai un intervijas sekmīga norise; intervijas jautājumi, tehniskie līdzekļi, intervējamo cilvēku atlases pamatprincipi»;
 • Ieva Garda-Rozenberga:
  «Ievads praktiskā intervēšanas darbā: intervijas sekmīga norise, intervijas rezultātu noformēšana, intervētāja ētika»;
 • Ginta Elksne:
  «Dzīvesstāsti starppaaudžu mijiedarbībā: kādas pārmaiņas notiek, kad atmiņas pārceļo no paaudzes uz paaudzi»;
 • LU FSI mutvārdu vēstures pētnieki Kaspars Zellis, Agita Lūse, Kristīne Rotbaha; Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociācijas «Dzīvesstāsts» dalīnieki Arta Savdona, Laura Bužinska, Ligita Zandovska.

Treniņseminārā tika apmācīti Rīgas 84. vidusskolas, Vaiņodes un Iecavas vidusskolu audzēkņi.