Jaunumi un notikumi

Latvijas mutvārdu vēstures pētnieču dalība Īrijas Sociologu asociācijas konferencē

Konference, kas bija veltīta jēdziena «mājas» izpētei, norisinājās 13.-14. maijā Limerikā, Īrijā un pulcināja ievērojamu skaitu ne tikai Īrijas, bet arī citu valstu pētniekus, kuri, izmantojot dažādas tematiskas un metodoloģiskas pieejas, atklāj mājas dažādās nozīmes mūsdienu sabiedrībā.

Tiek uzsākts projekts «Kultūras un izglītības tilti starp Latviju un ASV»

ASV vēstniecības Latvijā un ASV Valsts departamenta Studentu pakalpojumu inovāciju fonda (Alumni Engagement Innovation Fund) atbalstītā projekta mērķis ir izgaismot ASV latviešu diasporas ieguldījumu Latvijas kultūras, izglītības un zinātnes veicināšanā, tostarp atbalstot studiju apmaiņas programmas, piedāvājot stipendijas, sadarbojoties un daloties ar pieredzi, kā arī sniedzot ieguldījumu metodiskajās inovācijās.

Apsveicam Māru Zirnīti ar iecelšanu par Atzinības krusta virsnieci!

Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls iecēlis par Atzinības krusta virsnieci Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta (LU FSI) pētnieci, Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācijas «Dzīvesstāsts» valdes priekšsēdētāju Māru Zirnīti.

V. Skultāne un E. Šūpulis radio raidījumā stāsta par jauno grāmatu «Atmiņu mantojums paaudzēs: dzīvesstāstu perspektīva»

Kā atmiņas ceļo no paaudzes paaudzē, kā tās mainās, mainoties videi un kontekstam, kurā tās dzirdam, un ko ar šīm atmiņām iesākt mums, sabiedrībai, raidījumā Zināmais nezināmajā stāsta divi no grāmatas autoriem.

Kaspars Zellis radio raidījumā par vēstures atkārtošanās ideju un attiecību kārtošanu ar pagātni

Raidījumā «Brīvības bulvāris» saruna ar Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošo pētnieku vēsturnieku Kasparu Zelli par vēstures atkārtošanās ideju, par to, kāpēc nesenas vēstures stāsti par Atmodas procesu tiek veidoti tikai no elites skatu punkta.

Sveicam kolēģi Intu Mieriņu ar Tālivalža Vilciņa vārdbalvu socioloģijā

Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāts 2022. gada 18. janvārī piešķīra Tālivalža Vilciņa vārdbalvu socioloģijā Dr.sc.soc. Intai Mieriņai par pētījumu migrācijas socioloģijā un kolektīvās monogrāfijas «The Emigrant Communities of Latvia. National Identity, Transnational Belonging, and Diaspora Politics» izstrādes vadību.

Recenzija par grāmatu «Pārcēlāji»

Bārbala Simsone: «Grāmatā «Pārcēlāji» uzrunā ne tik daudz precīzs faktu materiāls, cik tas, ko šis stāstījums pasaka gan par tiem, kuri stāsta, gan par tiem, kuri klausās…» Pilna recenzija lasāma šeit.

Īstenots projekts «Atvērtie dzīvesstāsti: Nacionālās mutvārdu vēstures krājumā II»

Projektu ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu īstenojusi Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociācija «Dzīvesstāsts» laika posmā no 2021. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim