Jaunumi un notikumi

Šī gada 12.-13. novembrī norisināsies starptautiska konference «Paaudzes, atmiņa, migrācija: naratīvā perspektīva»

LU FSI Mutvārdu vēstures nodaļa organizē konferenci, lai iezīmētu jaunu izpētes platformu, kurā atklātu nosaukumā minēto jēdzienu – paaudze, atmiņa un migrācija – savstarpējo ietekmi naratīvā perspektīvā. Konference veltīta paaudžu identifikācijai atmiņu pētījumos, atmiņu pārnesei starp paaudzēm, kā arī migrācijas izraisītām pārmaiņām biogrāfiskajos naratīvos. Konference notiks gan attālināti, gan klātienē, ievērojot visas epidemioloģiskās prasības. Plašāka informācija: https://www.nmv.lu.lv/lv/

Jūlijā Latvijas Radio-1 varēja noklausīties lasījumus no topošās grāmatas «Nakts nav tikai gulēšanai: Valentīnes Lasmanes dzīvesstāsts»

Izdevums sagatavots Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtā, ar Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācijas «Dzīvesstāsts» līdzdalību.

Projekta «Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perspektīva» prezentācija

Kaspara Zeļļa prezentācija par projektu «Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perspektīva» Sociālo zinātņu seminārā 2020.gada 19.maijā.

Pēteri Jansonu (1922.5.11–2020.30.04) pieminot

Gaišu Aizsaules ceļu Pēterim Jansonam, kura piemiņa nezudīs.

Latvijas Universitātes 78. konferences sekcija «Biogrāfiskie naratīvi, paaudzes un migrācija»

Sekcija notika 2020. gada 21. februārī Kalpaka bulvārī 4. Vadītājs Kaspars Zellis.

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes starptautiskā zinātniskā konference «XXX Zinātniskie lasījumi»

No 30. līdz 31. janvārim norisinājās Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes (DU HF) ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference «XXX Zinātniskie lasījumi», kuras misija ir pulcēt zinātniekus, lai diskutētu par aktuāliem lingvistikas, literatūrzinātnes, vēstures un kultūras jautājumiem. Konferencē piedalījās arī LU FSI mutvārdu vēstures pētnieces Ginta Elksne un Maija Krūmiņa.

Pāvilostas novadpētniecības muzejā atklāta izstāde «Latviešu trimdas paaudzes Zviedrijā Friča Forstmaņa fotogrāfijās»

21.janvārī LU FSI mutvārdu vēstures pētnieki sadarbībā ar Andreja Eglīša latviešu nacionālo fondu un Nordplus projektu «No tagadnes uz pagātni», Pāvilostas novadpētniecības muzejā atklāja izstādi «Latviešu trimdas paaudzes Zviedrijā Friča Forstmaņa fotogrāfijās».

Žurnāla «Akadēmiskā Dzīve» 55. numura atvēršana

Žurnāla «Akadēmiskā Dzīve» 55. numura atvēršanas pasākums notika 2019. gada 20. decembrī akadēmiskās vienības «Austrums» telpās. Izdevumā iekļauti arī vairāki LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieku zinātniskie raksti, kas aktualizē gan «Akadēmiskās Dzīves» 55. numura īpašo – meža – tēmu, gan pievēršas aktuālai dzīvesstāstu un ētikas pētījumu problemātikai.

Lekcija «Mutvārdu vēstures interviju veidošana» Gulbenes novada bibliotēkā

Pagājušā gada 1. novembrī mutvārdu vēstures pētnieces Ginta Elksne un Maija Krūmiņa iepazīstināja Gulbenes, Alūksnes, Balvu un Madonas novadu bibliotekārus ar Nacionālās mutvārdu vēstures projekta krājumu un darbību. Tāpat pētnieces dalījās pieredzē par to, kā veiksmīgi sagatavoties un vadīt dzīvesstāstu intervijas, kurās būtiski ne vien prast brīvi rīkoties ar ierakstu tehniku un pārzināt uzdodamos jautājums, bet vēl jo vairāk - spēja ieklausīties.

Baltijas valstis 1939. gada «krēslas zonā». Saruna ar vēsturnieku Kasparu Zelli

Intervijā vēsturnieks Zellis uzsver, ka nav runa tikai par diplomātiju, bet ārkārtīgi plašu procesu bloku – tostarp sociālo un ekonomisko vēsturi, kultūru