Jaunumi un notikumi

Apsveicam Maiju Krūmiņu ar promocijas darba aizstāvēšanu

LU FSI pētniece Maija Krūmiņa š.g. 29. septembrī atklātā Vēstures un arheoloģijas nozares promocijas padomes sēdē sekmīgi aizstāvēja promocijas darbu «Atmiņas par Otrā pasaules kara bēgļu gaitām trimdas latviešu dzīvesstāstos» zinātniskā doktora grāda Ph.D iegūšanai vēsturē un arheoloģijā.

Atskats uz Zinātnieku nakti 2023

LU FSI pētnieki Zinātnieku nakts ietvaros piedāvāja ieskatu mutvārdu vēstures projekta aktualitātēs stacijā «Mana un mūsu vēsture». Kas ir mutvārdu vēsture: zinātne vai hobijs? Vai tavu ģimenes locekļu atmiņas jau ir fiksētas? Un ko no tām var uzzināt ne tikai dzimtas, bet visas mūsu kopīgās vēstures kontekstā? Piedāvājām ieskatu mutvārdu vēstures metodē un tās pielietojumā un ļāvām ieklausīties Nacionālās mutvārdu vēstures krātuves dzīvesstāstu interviju fragmentos. Jaunākajai paaudzei bija interesanti apgūt diktofona lietošanas iemaņas…

Projekts «Dzīve pie jūras» simtgades griezumā

Dr. Guntras Aistaras vadībā, piedaloties RSU Komunikācijas fakultātes Sociālās antropoloģijas nodaļas pasniedzējiem un studentiem, LU Filozofijas un socioloģijas institūtam un mutvārdu vēstures pētnieku asociācijai biedrībai «Dzīvesstāsts», no š.g. 17. līdz 20. augustam tiek veikts pētījums Jūrmalciemā, kura laikā tiek vākti piekrastes zvejnieku un iedzīvotāju dzīvesstāsti.

Atskats uz LU Humanitāro zinātņu fakultātes folkloristu ekspedīciju Balvu novadā

Ekspedīcija norisinājās no 15. līdz 21. jūlijam Balvu novadā prof. Janīnas Kursītes vadībā, un tajā dalību ņēma arī LU FSI mutvārdu vēstures pētniece Ginta Elksne. Ikgadējās ekspedīcijās iegūtais interviju krājums regulāri dod būtisku pienesumu Latvijas Nacionālās mutvārdu vēstures kolekcijā. Plašāk par ekspedīciju lasāms šeit.

Māra Zirnīte atskatās uz mutvārdu vēstures projektu rakstā «Pētnieku uzmanības centrā – cilvēks. Kvalitatīvā pieeja biogrāfiskajos pētījumos»

Zinātnes Vēstneša 31.07.2023. numurā 7 (634) LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece Māra Zirnīte pievēršas mutvārdu vēstures pētījumu pamatprincipiem, šo pētījumu aizsākumiem Latvijā, kā arī aplūko NMV krājuma kolekcijas to veidošanās secībā. Pieeja rakstam Zinātnes Vēstneša elektroniskajā versijā.

Tiks turpināts projekts «Atvērtie dzīvesstāsti»

Pateicoties Valsts Kultūrkapitāla finansējumam, Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija «Dzīvesstāsts» turpinās projektu «Atvērtie dzīvesstāsti».

Mutvārdu pētnieču dalība konferencē «Cooperation and Controversy. The 14th Annual International conference on Baltic and Nordic studies»

Konference norisinājās 11.-12. maijā Rumānijas pilsētā Konstancā, un tajā referātu «Pārcēlāji: Latviešu bēgļi ceļā uz Zviedriju mutvārdu vēstures liecībās» prezentēja LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece Maruta Pranka un zinātniskā asistente Ginta Elksne.

LU 81. konferences sekcija «Cilvēksituācija socioloģijas un mutvārdu vēstures pētījumos»

Esat laipni aicināti apmeklēt sekciju, kas norisināsies 19. aprīlī (attālināti). Programma un pieslēgšanās saite pieejama šeit.

Grāmata «Lūžkilā» nominēta grāmatu mākslas balvai «Zelta ābele 2023»

Grāmatas autores: Māra Zirnīte un Vaira Strautniece. Izdevēji: Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija «Dzīvesstāsts» un LU Filozofijas un socioloģijas institūts. Dizains: Katrīna Vasiļevska. Grāmata izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonds atbalstu un sagatavota Latvijas Zinātnes padomes FLP projekta «Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perspektīva» ietvaros.

Iespēja pieteikt stenda referātus kongresā «Zinātne Latvijā»

Līdz 31. martam iespējam pieteikt stenda referātus Pasaules latviešu zinātnieku kongresam «Zinātne Latvijai», kas norisināsies š.g. 27.-29. jūnijā. Plašāka informācija kongresa mājaslapā.