Jaunumi un notikumi

Ceturtdien, 11. aprīlī, norisināsies LU 82. konferences sekcija «Cilvēksituācija konfliktu un krīžu kontekstā: aktuālie pētījumi socioloģijā un mutvārdu vēsturē»

Sekciju ik gadu organizē LU Filozofijas un socioloģijas institūta sociologu un mutvārdu vēstures pētnieku grupa.

Aizvadīta pirmā projekta «Staigāt un atcerēties: Rīgas Porcelāna rūpnīca mutvārdu vēsturē» interviju diena

Staigāšanas un atcerēšanās (walk-and-talk) laikā bijušās Rīgas Porcelāna rūpnīcas darbinieki dalījās atmiņās par rūpnīcu, staigājot pa bijušā 1. iecirkņa teritoriju.

Tiek uzsākts projekts «Dzīvesstāstu saglabāšanas nodrošinājums un aprite»

Projekta ilgtermiņa mērķis ir sekmēt krājuma pieejamību un nodrošināt tā ilgtspēju, vairot izpratni par dzīvesstāstu specifiku un nozīmi vēstures, kultūras, sociālo procesu skatījumā.

Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija «Dzīvesstāsts» aicina biedrus uz kopsapulci

Kopsapulce tiek sasaukta š.g. 15. martā pl.18.00. Tajā atskatīsimies uz pagājušo gadu un pārrunāsim turpmāk darāmos darbus un plānus. Asociācijas biedriem tiks izsūtīta Zoom saite, bet, ja to neesat saņēmuši līdz 14. marta vakaram, rakstiet uz mutvarduvesture@gmail.com. Tāpat rakstiet, ja neesat asociācijas biedrs, bet vēlaties par tādu kļūt – informēsim, kā mums pievienoties un darboties kopā ar mums! Uz tikšanos!

Uzsākts projekts «Staigāt un atcerēties: Rīgas Porcelāna rūpnīca mutvārdu vēsturē»

Projektu realizē Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija «Dzīvesstāsts», ar Rīgas Porcelāna muzeja un SIA Chaland films atbalstu.

Noslēdzies projekts «Atvērtie dzīvesstāsti III»

Pateicoties Valsts Kultūrkapitāla finansējumam, Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija «Dzīvesstāsts» 2023. gadā turpināja projektu «Atvērtie dzīvesstāsti», kura mērķis ir veicināt Nacionālās mutvārdu vēstures (NMV) krājuma pieejamību pētniekiem un plašākai sabiedrībai.

Atskatoties uz 2023. gadu!

Atskatoties uz Veco gadu un ar cerību ieejot Jaunajā, izvērtējam padarīto un sakām lielu jo lielu paldies visiem, kas bija kopā ar mums – gan domās, gan darbos. Lai nākamais gads mums visiem ir cerību pilns, darbīgs un radošs!

Apsveicam Maiju Krūmiņu ar promocijas darba aizstāvēšanu

LU FSI pētniece Maija Krūmiņa š.g. 29. septembrī atklātā Vēstures un arheoloģijas nozares promocijas padomes sēdē sekmīgi aizstāvēja promocijas darbu «Atmiņas par Otrā pasaules kara bēgļu gaitām trimdas latviešu dzīvesstāstos» zinātniskā doktora grāda Ph.D iegūšanai vēsturē un arheoloģijā.

Atskats uz Zinātnieku nakti 2023

LU FSI pētnieki Zinātnieku nakts ietvaros piedāvāja ieskatu mutvārdu vēstures projekta aktualitātēs stacijā «Mana un mūsu vēsture». Kas ir mutvārdu vēsture: zinātne vai hobijs? Vai tavu ģimenes locekļu atmiņas jau ir fiksētas? Un ko no tām var uzzināt ne tikai dzimtas, bet visas mūsu kopīgās vēstures kontekstā? Piedāvājām ieskatu mutvārdu vēstures metodē un tās pielietojumā un ļāvām ieklausīties Nacionālās mutvārdu vēstures krātuves dzīvesstāstu interviju fragmentos. Jaunākajai paaudzei bija interesanti apgūt diktofona lietošanas iemaņas…