Padomju cilpas Latvijas zemturim: 20. gadsimta 40. gadu 40. gadu laikabiedru atmiņu mantojums


Date
Sep 17, 2019
Location
Poznaņa (Polija)
Kristīne Rotbaha
Research assistant

Folklore researcher, research assistant at the Institute of Philosophy and Sociology

Related