FLPP

Narratives of belonging in life stories of Russian minority in Latvia

After the collapse of the Soviet Union considerable part of so-called Soviet citizens found themselves in a “foreign” country. Many of them applied for Russian citizenship, however significant part stay without any. There are popular discourses which …

Variations on a Theme in the Life Stories of a Mother and Daughter

My paper explores the commonalities of structure in the life stories of a mother and her daughter. One of my much loved informants was seventy-two year old Milda a countrywoman from north-east Latvia whom I interviewed in 1992. Returning seven years …

Symposium «Amor Narratio: Celebrating Catherina Riessman's narrative scholarhip»

From 28 to 31 May, five participants of the project «Narrative perspectives on intergenerational transmission of memory» (finansed by the Latvian Science Council) visited London, Great Britain, where they took part in the symposium «Amor Narratio: A Symposium on Catherine Riessman's narrative scholarship».

Emigration from Latvia to Sweden after 1991: Analysis of Life Stories

Referātā analizēti emigrācijas iemesli un integrācija jaunajā mītnes zemē, balstoties uz cilvēka piederības izjūtu izcelsmes un mītnes valstij. Kā primārie dati izmantoti dzīvesstāstu intervijas no Latvijas Nacionālās mutvārdu vēstures kolekcijas ar …

In the crossroads of old stories and mixed identities

Rīkotāji Polijas Mutvārdu vēstures asociācija (POHA) un Krakovas Jagaiļa universitātes Vēstures institūta un centra «Atmiņa un nākotne» (Rememberance and Future) (Vroclava)

That true sense of belonging I can get only in my Latvian community: Latvian emigrants in Sweden after 1991

Rīkotāji Polijas Mutvārdu vēstures asociācija (POHA) un Krakovas Jagaiļa universitātes Vēstures institūta un centra «Atmiņa un nākotne» (Rememberance and Future) (Vroclava)

Photo exhibition «Latvians in Sweden: 1944–1990, Photographer Fricis Forstmanis»

Fricis Forstmanis (1906–2004), better known as the poet and translator of poetry Fricis Dziesma, left Latvia in November 1944 in a refugee boat to go to Sweden. During his life, Forstmanis has been not only a poet, journalist, librarian and bookbinder, but also a talented photographer who has used his camera to document both Latvian exile activities in Sweden and create expressive portraits of his contemporaries. The exhibition shows a small but unique part of Fricis Forstmanis cultural-historical collection.

Tautasdziesmas paaudžu mantojumā un atmiņu pārnesē: Rudzātu un Saunas pagasta piemērs

«Es zināju, kas ir pareizi, kas nepareizi»: ģimenes dotās vērtības dzīvesstāstu liecībās

Evakuācijas politikas atspoguļojums laikrakstā «Tēvija» (1944-1945)

Referāta mērķis ir izsekot tam, kā laika periodā no 1944. gada vidus līdz 1945. gada aprīļa beigām laikrakstā “Tēvija” tika atspoguļota vācu okupācijas iestāžu realizētā evakuācijas politika un ar kādiem propagandas līdzekļiem tika mēģināts ietekmēt Latvijas iedzīvotāju rīcību. Laikraksts “Tēvija” izvēlēts tāpēc, ka tas bija ne tikai minētā laika perioda lielākais un lasītākais laikraksts, bet arī okupācijas režīma neformālais oficiozs