Atgriešanās zaudētajā paradīzē: trimdas (diasporas) latviešu dzimtenes apciemojumi

Abstract

Returning to the lost paradise? Exile (Diaspora) Latvian homeland visits

Atsauce: Krūmiņa, M. (2020/2021) Atgriešanās zaudētajā paradīzē: trimdas (diasporas) latviešu dzimtenes apciemojumi. Akadēmiskā dzīve, Nr. 56, 62-69.

Related