Mutvārdu vēsture avotu kritikas skatījumā

Abstract

Mutvārdu vēsture šodien plaši tiek izmantota ne tikai humanitārajās, bet arī sociālajās zinātnēs. Parasti katrai nozarei – antropoloģijai, socioloģijai, folkloristikai utt. – ir atšķirīgs skats uz mutvārdu vēsturi kā avotu. Šajās tēzēs ieskicētas tikai tās problēmas, kas saistītas ar mutvārdu vēstures kā vēstures avotu izmantošanu.

Atsauce: Zellis K. (2019). Mutvārdu vēsture avotu kritikas skatījumā. Rīga: Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts