World War I and Latvian Riflemen in the Collective Memory of Latvia

Abstract

Pirmā pasaules kara simtgade 2014. gadā aktualizēja šī kara nozīmi Latvijas vēsturē. Raksta mērķis ir izskatīt, kā veidojusies un tikusi un tiek izmantota viena no spilgtākajām kara «atmiņu vietām» – latviešu strēlnieki. Rakstā atklāti ne tikai priekšnoteikumi un iemesli tam, kā latviešu strēlnieku tēls tika konstruēts un attīstījās, bet caur šo prizmu var vērot arī sabiedrības vēsturiskuma izpratnes ģenēzi un to, kā ar šo vēsturiskumu ir manipulējušas gan savas, gan svešas politiskās elites.

Atsauce: Zellis, K. (2017) World War I and Latvian Riflemen in the Collective Memory of Latvia. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr.3, 88 – 120.