Mutvārdu vēstures pieejas kritiskais potenciāls

Abstract

Mutvārdu vēsture ir gan kultūras fakts (atmiņas transmisija), gan šo faktu ģenerēšana izpētes kontekstā, vai tas būtu akadēmiskos ietvaros vai kā kopienas pasākums savas vēstures popularizēšanā. Dotais teksts ir sava veida metapētījums (vai drīzāk ievads tam) par mutvārdu vēstures darbību sociālo procesu un kultūras izziņā, tās izpausmi publiskajā laukā ar ietekmi uz intelektuālo sfēru, kur notiek konceptu veidošana un pārkalšana jeb kritiska cilvēku reprezentāciju izvērtēšana. Mūsu pamatjautājums šajā saistībā ir, vai mutvārdu vēsturei piemīt kritikas potenciāls un kā tas izpaužas. To mēs aplūkosim saistībā ar debatēm, ko izraisījuši visdažādākie «postmodernie pagriezieni» mūsdienu pasaules interpretācijā, kur jaunās «postmodernās» zināšanas «apstrīd disciplinārās robežas, dalījumu starp zinātni, literatūru un ideoloģiju, kā arī nošķīrumu starp zināšanām un varu».

Atsauce: Šūpulis, E. (2018). Mutvārdu vēstures pieejas kritiskais potenciāls. Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija (lpp. 63-76). Rīga: LU FSI.