Augusts Milts - par dzīvi, ētiku un dzīvesstāstiem

Abstract

Ziņojums par filozofijas profesora Augusta Milta 90 gadu atcerei veltīto konferenci

Elksne G. & Zirnīte M. (2018). Augusts Milts - par dzīvi, ētiku un dzīvesstāstiem. Zinātnes Vēstnesis, Nr. 10 (552), 4.