Sociālā antropoloģija Latvijā

Abstract

Nacionālās enciklopēdijas šķirklis par sociālās antropoloģijas kā zinātnes nozares attīstību Latvijā.

Atsauce: Lūse A. (2018) Sociālā antropoloģija Latvijā. Nacionālā enciklopēdija.

Agita Lūse
researcher

Anthropologist, researcher at the Institute of Philosophy and Sociology

Related