No dzīvesstāstu pētnieku perspektīvas

Abstract

Tuvāk ielūkojoties MV pētnieciskajā perspektīvā, gribam uzsvērt vairākas iezīmes, kas atklāj dzīvesstāstu vienreizību, unikalitāti un spēj pētījumus piedāvāt kā alternatīvu, kas var mainīt sabiedrībā pieņemtus priekšstatus, aizspriedumus un domāšanas stereotipus. Dzīvesstāsti, būdami spilgts humānisma apliecinājums, iesaista līdzpārdzīvojumā. Un tas ir lielākais stimuls uz iekšēju pašattīrīšanos, gatavību pārvērtēt iepriekšējos uzskatus un tos mainīt.

Atsauce: Zirnīte, M., & Skultāne, V. (2016). No dzīvesstāstu pētnieku perspektīvas. Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija: LU Filozofijas un socioloģijas institūta seminārs 2016. gada 5. decembrī: Tēzes (lpp. 52-54). Rīga: LU FSI.