Kritiskā biogrāfija: mutvārdu vēstures izpētes potenciāls un iespaids uz sociālās varas hierarhijām

Abstract

Mutvārdu vēstures pētniecības iespējas slēpjas tās kritiskajā potenciālā un jaunu diskursu veidošanā un pieļaušanā. Tādējādi tā ir refleksīvās jeb „augstās modernitātes” (Giddens, 1990) atbalss humanitārajās un sociālajās zinātnēs, atbilde uz klasiskās modernitātes trūkumiem.

Atsauce: Šūpulis, E. (2016). Kritiskā biogrāfija: mutvārdu vēstures izpētes potenciāls un iespaids uz sociālās varas hierarhijām. Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija: LU Filozofijas un socioloģijas institūta seminārs 2016. gada 5. decembrī: Tēzes (lpp. 55-57). Rīga: LU FSI.