Latvju Nacionālās Jaunatnes Apvienības Valkas grupa (1945). Atmiņu mantojums

Abstract

Šī pētījuma mērķis ir, izmantojot un salīdzinot Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvā (LNA LVA) un citviet esošos materiālus un notikumus laikabiedru atmiņās, izpētīt jauniešu nevardarbīgo pretošanos padomju totalitārajam režīmam 1945. gadā Valkā, sniedzot ieskatu par LNJA Valkas grupas rašanos, darbību un likvidēšanu.

Atsauce: Rotbaha, K. (2015) Latvju Nacionālās Jaunatnes Apvienības Valkas grupa (1945). Atmiņu mantojums. VDK izpētes komisijas raksti. 1. sēj. Starptautiskās zinātniskās konferences “Totalitārisma sabiedrības kontrole un represijas: dokumentu izpēte un tās metodoloģija” 2015. gada 15., 16. un 17. decembrī Liepājā ziņojumi (557.-598. lpp.). Rīga: LPSR Valsts drošibas komitejas zinātniskās izpētes komisija, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts.