Agrīno pieaugušo nacionālās identitātes izjūta Latvijā pēc 20. gs. 90. gadiem

Abstract

Raksta mērķis ir skaidrot agrīno pieaugušo nacionālās identitātes izjūtu, tās veidošanas instrumentus, pašapziņas ietvaru un vērtības Latvijā pēc 20. gs. 90. gadiem. Analīze balstīta uz trim izpētes aspektiem: 1) izpētīt, kā veidojusies un uz kādām vērtībām balstīta nacionālās identitātes apziņa paaudzei, kuras pārstāvji Atmodas laikā (1986–1991) bija apmēram desmit gadus veci; 2) noskaidrot, kāda loma nacionālās identitātes apziņai ir šīs paaudzes ikdienas dzīvē un cik stipra ir minētā apziņa; 3) izvērtēt, kādi, pēc agrīno pieaugušo domām, ir nacionālās identitātes veidošanas instrumenti. Šim nolūkam par pētījuma metodoloģiju izvēlēta stāstošās jeb vēstošās identitātes analīze , galveno uzmanību pievēršot tam, ko «indivīds stāsta, nevis domā, kas viņš ir».

Atsauce: Garda-Rozenberga, I. & Krūmiņa, M. (2013) Agrīno pieaugušo nacionālās identitātes izjūta Latvijā pēc 20. gs. 90. gadiem. Akadēmiskā dzīve, Nr. 49, 23-31.