Paaudzes dzīvesstāsts trimdā un Latvijā

Abstract

Publikācijā aplūkošu Nacionālās mutvārdu vēstures (turpmāk NMV) krājumā uzkrāto un arī citu biogrāfisko avotu nozīmi Latvijas sociālās vēstures skaidrojumā. Tas ir skats uz notikumiem, ko ne tikai piedzīvojuši Latvijas iedzīvotāji, bet kas viņus mainījuši un kas radījuši dziļas plaisas viņu starpā.

Atsauce: Zirnīte, M. (2011) Paaudzes dzīvesstāsts trimdā un Latvijā. Kultūras identitātes dimensijas (lpp. 189-206). Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts.