Mutvārdu vēstures perspektīva vēstures izpētē: attīstības pārskats

Abstract

Viena no metodēm un avotu grupām, kas ļauj rekonstruēt vēsturiskos notikumus un procesus gadījumos, kad nav pieejams plašs dokumentārais materiāls, kā arī ļauj pētīt aspektus, kas nav vai tikai daļēji ir fiksēti rakstītajos avotos, ir mutvārdu vēsture (turpmāk – MV). Latvijā MV ienākusi 1990. gadu sākumā un ir kļuvusi par respektētu pētniecības virzienu tādās zinātņu nozarēs kā socioloģija, antropoloģija un folkloristika, taču nepamatoti maz tiek izmantota vēstures pētījumos.

Atsauce: Krūmiņa, M. (2011) Mutvārdu vēstures perspektīva vēstures izpētē: attīstības pārskats. Kultūras identitātes dimensijas (lpp. 159-168). Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts.