Latviešu dzīvesstāsti - Prāgā

Abstract

Atskats uz dalību Čehijas Mūsdienu vēstures institūta rīkoto 16. starptautisko mutvārdu vēstures konferenci «Starp pagātni un nākotni: mutvārdu vēsture, atmiņa un jēga».

Atsauce: Šūpulis, E. (2011) Latviešu dzīvesstāsti - Prāgā. Latvijas Zinātņu Akadēmijas vēstis, 65. sējums, Nr. 1 ⁄ 2, 93-94.