Ingrīda Štrumfa

autore, vēsturniece

Nostrādājusi 50 gadus Ventspils muzejā, pieredzējusi notikumus, kas netiek atspoguļoti izstādēs un muzeja krājumā. Tomēr tie spilgti raksturo laikmetu, un, tā kā pieredzes lauks ir visai plašs — atmiņu mirkļos saskatīsim gan raksturīgus padomju laika vaibstus, gan jocīgas mūsdienu parādības, kas skatītas ar humoru, tomēr liek par sevi padomāt.

Atmiņas